כלי רכב בישראל
עמוד הביתהודעות יצרני רכבקריאה חוזרת לרכב מתוצר KAWASAKI דגם MULE PRO FX KAF820

קריאה חוזרת לרכב מתוצר KAWASAKI דגם MULE PRO FX KAF820

קריאה מס' 12889 משנת 2020 לרכב מתאריך יצור: 01/01/2017 ועד: 31/12/2019
תיאור הליקוי: היתכנות לקפיאת נוזל בצינור הנשם ושל היתכנות להתלקחות לכלוך שמצטבר בסעפת הפליטה כתוצאה מאי ביצוע תחזוקה לפי הוראת היצרן.
יבואן: מטרו מוטור שווק )1891( בע"מ | טל': *9697
תגיות: 2020
 
למעלה