כלי רכב בישראל
עמוד הביתהודעות יצרני רכבקריאה חוזרת לרכב מתוצר MAN דגם A22,A24,A20,A21,A23,A26,A47,A37,A39,A40

קריאה חוזרת לרכב מתוצר MAN דגם A22,A24,A20,A21,A23,A26,A47,A37,A39,A40

קריאה מס' 11305 משנת 2013 לרכב מתאריך יצור: 02/01/2011 ועד: 31/12/2012
תיאור הליקוי: חשש לברגים סדוקים ביח' כיוון קליפר בלם ,הידוק הברגים במומנט חורג במהלך הייצור
יבואן: מכשירי תנועה ומשאיות | טל': 03-9639026,03-9639069
תגיות: 2013
 
למעלה